Regulamin

I. TERMIN i MIEJSCE:
 
23-25.09.2022 roku w Topornia Ośrodek Wypoczynkowy Marysieńka Przysucha
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 
Uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która ukończyła 5 lat,  jej opiekun prawny lub w przypadku osób pełnoletnich własnoręcznie podpisze oświadczenie (dostępne do ściągnięcie tutaj lub podczas rejestracji w dniu zawodów) stwierdzające, że jest zdrowa i uczestniczy w zawodach na własną odpowiedzialność.
 
Uwaga!
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna. Oświadczenia dla opiekunów można ściągnąć klikając TUTAJ lub otrzymać w dniu zawodów podczas rejestracji zawodników.
 
Sprzęt, na którym startuje zawodnik musi być sprawny technicznie i spełniać odpowiednie wymogi udziału w zawodach.
Obowiązkowa jazda w kasku podczas zawodów!!
 
III. ZASADY UCZESTNICTWA:
 
Zawody na rolkach odbędą się w pięciu kategoriach Junior 13 i Junior 16, Girls, Open i Rookie.
 
Forma Zawodów dla kategorii Junior 13 i Junior 16, Girls, Open i Rookie.
Single Runs/Klasyczne, solowe przejazdy każdego z zawodników

Program zawodów

Eliminacje:
● Zawodnicy dzieleni są na grupy 5-6 osobowe.
(OPEN, Junior, Girls) Każdy z zawodników w grupie ma 2 przejazdy po 60 sekund
Grupa1:
Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)
Grupa 2
Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)
itd
● Zawodnik jest oceniany jest na podstawie 4 kryteriów:
Styl - 0-20 Pkt
Technika (Trudność) – 0-30 Pkt
Kreatywność – 0-30 Pkt
Line – 0-20 Pkt
Końcowy wynik to średnia 4 powyższych kryteriów. Liczy się tylko jeden - lepszy przejazd - należy więc skupić się na zaplanowaniu jednego, ciekawego przejazdu i próbie wykonania go w jak najdokładniejszy sposób. Kreatywność i technika to najwyżej punktowane kryteria.
 
Finał:
● ilość zawodników w finale jest zależna od ilości startujących
 
(OPEN, Junior, Girls) Każdy z zawodników w grupie ma 2 przejazdy po 60 sekund
Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)
● Zawodnik jest oceniany jest na podstawie 4 kryteriów:
 
Styl - 0-20 Pkt
Technika (Trudność) – 0-30 Pkt
Kreatywność – 0-30 Pkt
Line – 0-20 Pkt
Końcowy wynik to średnia 4 powyższych kryteriów. Liczy się tylko jeden - lepszy przejazd - należy więc skupić się na zaplanowaniu jednego, ciekawego przejazdu i próbie wykonania go w jak najdokładniejszy sposób. Kreatywność i technika to najwyżej punktowane kryteria.
**Opcjonalnie po 2 przejazdach każdego z zawodników może odbyć się dodatkowo LAST TRICK -
Każdy zawodnik z grupy ma 2-3 "wywołania" podczas, których musi się jak najlepiej zaprezentować – jeden mocny trik.
 
Skład sędziowski składa się z trzech sędziów posiadających licencje wydane przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich
 
ZASADY ROOKIE

Kategoria Rookie została stworzona dla osób, które poczuły klimat rolek agresywnych trochę za późno żeby wygrać Winterclasha lub zostać pro skaterem.
W tej kategorii możesz wystartować jeśli swoją przygodę z jazdą agresywną rozpocząłeś po roku 2012 w szkole rolkowej i masz ukończone 25 lat. Jeśli będziemy mieć wątpliwość czy jesteś z klubu rolkowego lub szkółki, będziemy to weryfikować więc podaj nazwę swojego klubu, szkółki lub instruktora zapisując się. 


IV. ZGŁOSZENIA:
 
Zgłoszenia będą przyjmowane przez stronę internetową www.rollcup.bladinggames.pl oraz w dniu zawodów od godziny 10.00 w Biurze Zawodów na skateparku.
 
V. NAGRODY:
 
Nagrody otrzymają trzej najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach. Nagrody obejmują gotówkę i nagrody rzeczowe.
 
VII. ZACHOWANIE
 
Każdy, kto bierze udział w imprezie jako zawodnik oraz publiczność winien zachowywać się tak, aby nie szkodził innemu uczestnikowi.
Uczestnicy winni stosować się do zarządzeń służby porządkowej, Policji, Straży Pożarnej i spikera zawodów.
Ze względu bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani na żądanie służby porządkowej oraz Policji zajmować wskazane miejsca.
Wszystkie wejścia, wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
 
VIII. ZAKAZY
 
Zabrania się wnoszenia na teren imprezy następujących przedmiotów:
 
- broni wszelkiego rodzaju,
- innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- środków odurzających,
- substancji psychotropowych,
- napojów alkoholowych.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 
Każdy uczestnik zawodów musi posiadać dowód tożsamości.
Wszelkie spory sportowe rozstrzyga organizator wraz z sędziami.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Poprzez udział w imprezie uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku do celów marketingowych organizatora i sponsorów.
 
X. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe Green oraz nieformalna grupa BLADING GAMES.
 
XI. KRYTERIA SĘDZIOWANIA SĘDZIÓW PZSW

Czego sędziowie dopatrują się w zawodniku czy zawodniczce podczas zawodów rolkowych?
Dwa kluczowe elementy - które są wyznacznikami od początku istnienia naszego sportu - to STYL i TRUDNOŚĆ. Są to jedne z najwcześniejszych sposobów decydowania, czy jesteś lepszy od innych i czy twoja jazda jest rozwojowa. Na przestrzeni lat do oceny przejazdu wprowadzono KREATYWNOŚĆ stanowiącą dodatkowy sposób określania, czy jesteś dobrym rolkarzem/zawodnikiem. Najnowszym kryterium są LINIE (ang. lines). Linie są bardzo ważną częścią zawodów jak i samej jazdy skateparkowej.

Najlepszy rolkarz na zawodach to ten, który rozumie korzystanie z kątów oraz elementów parku, ma dobry styl, wykonuje techniczne triki oraz wykorzystuje swoją kreatywność do wykonywanie trików na swój, oryginalny sposób. Aby wygrać rolkarz musi wykazać się umiejętnością płynnego łączenia tych czterech kryteriów podczas pozbawionego potknięć przejazdu.

Jak ocenia się rolkarza podczas przejazdu?

Sędziowie oceniają STYL, TRUDNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ i LINIĘ według następujących kategorii:

LINIA
- Łączenie trików w płynny przejazd
Kryterium Linia polega znalezieniu najlepszej kombinacji trików wykonywanych płynnie po sobie w taki sposób aby jak najlepiej wykorzystać poszczególne elementy danego skateparku. Najlepszym przykładem klasycznej Linii będzie jazda w bowlu - czyli umiejętności dopasowania swojej prędkości i trików w taki sposób aby nasz przejazd wydawał się naturalny i swobodny.
Linie to podstawa przejazdu, ponieważ pokazuje sędziom, jak szybko rolkarz potrafi przystosować się do nowego “środowiska” reagując na nowe przeszkody trikami wykonywanymi bez wysiłku. Linia jest dobrym miernikiem tego, jak dobrze zawodnik jeździ w tej chwili. Sprawdza umiejętność wykonywania trików jednego po drugim.
 
TRUDNOŚĆ - poziom techniczny wykonanych trików
Trudność jest miarą tego, jak trudne i techniczne są triki wykonane przez zawodnika.
Trudność jest miarą postępu trików na rolkach. Każdy, poszczególny trik posiada określoną trudność. Niektóre są wiele trudniejsze niż inne. Przykładowo - większość grindów staje się trudniejsza, jeśli dodajemy do nich obroty czy flipy. Zawodnik z płynnym przejazdem, ale łatwymi trikami będzie oceniony niżej niż ktoś kto „potknie się”/zatrzyma podczas przejazdu, ale zrobi kilka naprawdę trudnych czy kreatywnych trików.
 
STYL - sposób prezencji oraz wykonywania triku, umiejętność jazdy bez potknięć
Styl dla wielu będzie najciekawszym kryterium oceniania, lecz jednocześnie jednym z trudniejszych do ewaluacji. Styl to prezentacja jakim rolkarzem jest dany zawodnik, jaką “szkołę jazdy” preferuje, kim jest i czym wyróżnia się na tle innych. Bardzo ważne jest, aby znaleźć swój własny styl - wymaga to dużo szczerości i serca. Punkty za kategorię Styl będą redukowane przez upadki i nieudane próby wykonania triku.

KREATYWNOŚĆ - swoja wizja i unikalne podejście do przeszkód
Kreatywność to wykonywanie trików, których nigdy wcześniej nie widziano. Robienie nowych trików lub łączenie przeszkód na nowe sposoby, aby przejazd był wyjątkowy i progresywny. Aby uzyskać dobry wynik w kategorii KREATYWNOŚCI zawodnik musi wykonywać oryginalne triki, starając się unikać podstawowych sztuczek. Twórczy zawodnicy będą również używać alternatywnych sposobów poruszania się po skateparku.

Dodatkowe kryteria
Do każdej reguły jest zawsze kilka dodatkowych reguł. Zawody rolkowe nie są wyjątkiem. Jest kilka kryteriów nie wymienionych wyżej, czterech kategoriach jak na przykład ilość wykonanych trików.
 
Ilość wykonanych trików
Kryterium to jest najczęściej stosowane, gdy dwóch zawodników osiąga bardzo podobny wynik lub jeśli istnieją wątpliwości czy zawodnik powinien się kwalifikować czy nie. Można mieć dobry wynik, lądując tylko 3 lub 4 triki jednak sędziowie zazwyczaj preferują “więcej niż mniej”. Więcej różnorodnych trików w przejeździe udowadnia lepsze umiejętności jazdy na rolkach.
 
Upadek / potknięcie
Kolejną niewymienionym kryterium jest potknięcie lub upadek. Jeśli zawodnik się często przewraca jego końcowy wynik będzie znacznie obniżony. Upadek przerywa LINIĘ, a także spowoduje redukcję punktów w kategorii STYL i najprawdopodobniej ogólny, końcowy wynik danego zawodnika.

Zatrzymywanie się
Zatrzymywanie się podczas przejazdu jest niewskazane - przerywa to ogólny flow i uwidacznia słabe przygotowanie zawodnika. Ogólnie sędziowie odejmują punkty przejazdom, które mają wiele przerw i momenty “odpoczynku”.

Kontrola
Sędziowie ogólnie faworyzują zawodników, którzy wiedzą co robią oraz znają swoje możliwości. Jeżeli triki zawodnika będą “próbą w ciemno” najprawdopodobniej spowoduje to utratę punktów w kategorii STYL, a sędziowie mogą mieć wątpliwości co do decyzji o wpuszczeniu go do finału. Przełamanie się i wykonanie nowego, trudnego triku to jedno jednak niezdrowe ciśnienie i próby ewolucji bez panowania nad umiejętnościami nie będą wysoko oceniane.
Wykorzystanie wszystkich elementów parku

Ostatni dodatkowy warunek jest dodatkiem do kategorii LINIE oraz TRUDNOŚĆ. Jeśli zawodnik jeździ tylko na jednym elemencie jego twój wynik to odzwierciedla. Jeżdżąc tylko na jednej części parku zawodnik nie udowadnia swojej umiejętności pokonywania wielu różnych przeszkód. Najlepszym rolkarzem okaże się zawodnik wykorzystujący wszystkie części skateparku, a także taki który potrafi wychwycić jego niuanse i dostosować do niego swoje triki. Wykorzystanie całego parku zdecydowanie poprawi wyniki w każdej z czterech podstawowych kategoriach KREATYWNOŚĆ, LINIA, STYL i TRUDNOŚĆ.
 
Jak oceniają sędziowie?
Wszyscy sędziowie przyznają punkty za każdą kategorię i odnotowują triki wykonane przez każdego z zawodników. Po ustaleniu wyniku punktowego oceniają wylądowane triki na podstawie czterech powyższych kategorii. Sędziowie mają bardzo różne podejście, ale finalnie muszą wspólnie zgodzić się na przyznany wynik. Ma to na celu uczynienie sędziów bardziej otwartymi, a tym samym zapewnić bardziej uczciwą ocenę zawodników.


Sponsorzy i patroni